یکی از بهترین نقاشی‌هایی که بچه‌ها برای ما ارسال کردند

وقتی پستچی گفت یک بسته‌ی پستی برای گروه دبستان دارم تعجب کردم! آخر معمولاً کسی برای ما بسته‌ای پست نمی‌کند و با پیشرفت ارتباطات عادت داشتم کمتر ببینم کسی چیزی را با پست ارسال کند...

یکی از بهترین نقاشی‌هایی که بچه‌ها برای ما ارسال کردند

وقتی پستچی گفت یک بسته‌ی پستی برای گروه دبستان دارم تعجب کردم! آخر معمولاً کسی برای ما 

بسته‌ای پست نمی‌کند ...

وقتی بسته‌ی پستی کوچک را دیدم دست خط کودکانه‌ی روی آن بیشتر از هر چیزی توجه من را به خودش جلب کرد!


یکی از بهترین نقاشی‌هایی که بچه‌ها برای ما ارسال کردند

یکی از بهترین نقاشی‌هایی که بچه‌ها برای ما ارسال کردند

من و همه‌ی همکاران گروه دبستان وقتی مطمئن شدیم که این پاکت از طرف یک کودک دبستانی برای ما ارسال شده است بسیار هیجان‌زده شدیم و با عجله پاکت را باز کردیم .....

مارال جان ! نقاشی زیبای تو یکی از بهترین نقاشی‌هایی بود که کودکان سرزمین من از شهرهای مختلف برای ما ارسال می‌کنند!یکی از بهترین نقاشی‌هایی که بچه‌ها برای ما ارسال کردند