نوروز 96


معمولاً یک سؤال کنکور به تاریخچه‌ی اتم و نظریه‌های اتمی اختصاص دارد.

در مطلب پیوست ، به طور کامل تاریخچه تکامل نظریه اتمی طبقه بندی شده است. 

فایل های ضمیمه
تابع از ریاضی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : محمد صادق روحانی