آمادگی قلبی – عروقی کارایی مغز در کهنسالی را بالا می‌برد

افرادی که بیشتر ورزش می‌کنند و آمادگی قلبی – عروقی بیشتری دارند، کارایی مغزی بهتری در دوران پیری خواهند داشت.

آمادگی قلبی – عروقی کارایی مغز در کهنسالی را بالا می‌برد

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، پیری و افزایش سن با کاهش کارایی مغزی و حافظه همراه است. با این حال بررسی‌ها نشان داده است که افزایش کارایی قلبی – عروقی باعث بهتر شدن کارایی مغزی می‌شود. کم شدن کارایی مغزی باعث کاهش قدرت استدلال می‌شود.

مطالعات انجام شده در دانشگاه علم و تکنولوژی ایلینویز ارتباط بین آمادگی قلبی – عروقی و فعالیت مغزی را نشان داده است.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: مطالعات نشان داده‌اند که بین کارایی قلبی – عروقی و کارایی مغزی ارتباط وجود دارد.

در این مطالعات 128 نفر که 59 تا 80 سال سن داشتند مورد بررسی قرار گرفتند.

بالا بودن آمادگی قلبی – عروقی باعث می‌شود که فرد توانایی بیشتری برای انجام چند کار همراه با هم داشته باشد بنا‌بر‌این تغییر شیوه زندگی و داشتن زندگی فعال‌تر باعث می‌شود که سلامت مغز بیشتر شود.

منبع :