داوود اکبری: پاییز زاگرس

نوشته‌ی زیر را که داود اکبری نوشته اند بخوانید...

داوود اکبری: پاییز زاگرس

افتتاح 30 مدرسه روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط بنیاد قلم چی :

وقتی می شود پاییز را اینچنین شورانگیز کرد من به خود میگویم ای کاش من هم بچه بودم، مثل یک کودک عشایری که با کیسه کتاب هایش می دود برای نشستن روی یک صندلی کوچک در کانکسی که تازه هدیه گرفته است. ای کاش من هم مثل مادری می شدم که بچه به بغل می ایستد جلوی دوربین فیلمبرداری تا از حضور دختر 7 ساله اش در کلاس درس احساس مباهات کند. ای کاش میشد مثل درختان زرد کوههای زاگرس ریشه کرد در دل سنگ، آب نوشید از چشمه های پشت کوه ولی ایستاد حتی با رنگی زرد. ای کاش میشد یادگرفت از دختران کوچک تشنه عشایری آرزوی بزرگ معلم شدن و دکتر شدن را. ای کاش مثل یک درخت، مثل یک کودک عشایری یک روز این قدر خوشبخت و خرسند زندگی میکردم...داوود اکبری: پاییز زاگرس

جمع بندی آمار احتمال از آمار احتمال یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری