در آزمون به دست می‌آورید (2)

باید گفت چیزی که شما در آزمون به دست می‌آورید با بارها مطالعه و مرور به دست نخواهید آورد؛ زیرا در مرور به میزان تسلط یا عدم تسلط خود پی نمی‌برید.

در آزمون به دست می‌آورید (2)

بازیابی اطلاعات

دانش‌آموزانی که موفق به هماهنگی لازم با برنامه‌های کانون نمی‌شوند از حضور در آزمون‌ها خودداری می‌کنند و خود را با این جمله که «در خانه مطالعه می‌کنم و زمان را هدر نمی‌دهم و شرکت نکردن بهتر از آزمون دادن بدون تسلط است» از شرکت در آزمون خودداری می‌کنند.

باید گفت چیزی که شما در آزمون به دست می‌آورید با بارها مطالعه و مرور به دست نخواهید آورد؛ زیرا در مرور به میزان تسلط یا عدم تسلط خود پی نمی‌برید.

آزمون دادن نوعی ارزیابی را به همراه خواهد داشت. با فشار ذهن در جلسه‌ی امتحان و مرور کلی بر ذهن یادگیری شما دوچندان می‌شود؛ زیرا مطالب با شکل خاصی بر ذهن حک می‌شوند و موجب ماندگاری بیش‌تری در ذهن می‌شود؛ البته بهتر است آزمون دادن را در برنامه‌ی هفتگی خود قرار دهید تا نتیجه‌ی مطلوب‌تری به دست آورید.