گنجینه‌های دوستانه‌ی کار گروهی (1)

تنها بر صندلی آزمون قرار می‌گیرید. مطالب را به‌تنهایی به حافظه می‌سپارید و به‌تنهایی آن‌ها را بازیابی می‌کنید.

گنجینه‌های دوستانه‌ی کار گروهی (1)

تنها بر صندلی آزمون قرار می‌گیرید. مطالب را به‌تنهایی به حافظه می‌سپارید و به‌تنهایی آن‌ها را بازیابی می‌کنید. در زمان مطالعه حتی اگر در کتابخانه هم باشید، اطلاعات هر سطر کتاب را با چشم خودتان به‌تنهایی وارد مراحل پردازش ذهنی می‌کنید. تمام بخش‌های اصلی کار گویا به‌تنهایی در حال شکل‌گیری است؛ اما این همه‌ی ماجرا نیست.

فرایند موفقیت تحصیلی، با تمام بخش‌های انفرادی و شخصی آن، یک فرایند گروهی پیوسته است. پرداختن به عوامل پیشرفت در زمینه‌ی آموزش بدون پرداختن به بخش‌های گروهی آن، دقیقاً مثل این است که بخواهید نقش هواداران را در موفقیت یک ورزشکار نادیده بگیرید. تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا یکی از جریمه‌های رایج در رشته‌های مختلف ورزشی، عدم برگزاری مسابقه در ورزشگاه اختصاصی همان تیم یا برگزاری بازی بدون حضور تماشاگران است؟

دوستی‌های سال‌های تحصیلی، بخش ارزشمندی از ابزارهای لازم برای موفقیت را در بر می‌گیرد. در مورد همان محیط‌هایی صحبت می‌کنیم که در آن‌ها با صمیمیت هرچه تمام‌تر از عملکردهای مثبت‌تان می‌گویید. شادی نتایج درخشان یک درس در کارنامه یا موفقیت در رسیدن به هدف‌گذاری یک آزمون را به اشتراک می‌گذارید. روش‌های کارآمد مطالعه‌ی شخصی‌تان را برای استفاده‌ی سایرین بازگو می‌کنید. گاهی هم که از نتیجه‌ی یک آزمون رضایت کامل ندارید همین اجتماع کوچک و صمیمی از همتایان است که شوق ادامه‌ی کار را در شما زنده می‌کند. جمع دوستانه‌ی شما انعطاف کامل را برای شکل دادن هرچه بهتر به تمام اتفاقات تحصیلی داراست.

فعالیت‌های آموزشی گروهی هم مثل فعالیت‌های فردی قابل هدف‌گذاری‌اند.