حل تمرین و تکمیل فرایند یادگیری

تکلیف یا تمرین در نگاه کلی به معنای فعالیت‌هایی است که در روند یادگیری‌تان مؤثر است.

حل تمرین و تکمیل فرایند یادگیری

تکلیف یا تمرین در نگاه کلی به معنای فعالیت‌هایی است که در روند یادگیری‌تان مؤثر است. برنامه‌ریزی برای مطالعه طبق مباحثی که بر مبنای برنامه‌ی ‌راهبردی دارید یک شروع هدفمند است؛ شروع یک یادگیری مستمر. حل تمرین از کتاب و هم‌چنین کتاب سؤالات پرتکرار و کتاب کار، بهترین گزینه برای تکمیل این فرایند مطالعاتی است.

هدف از برنامه‌ریزی منطقی، یادگیری است. پس قبل از آغاز مطالعه، داشتن اعتمادبه‌نفس، باور داشتن به تمام کردن برنامه، داشتن انگیزه و یک الگوی مطالعاتی صحیح، شما را به حل تمرین دعوت خواهد کرد. در غیر این صورت تمایلی به حل تمرین نخواهید داشت و یادگیری‌تان ناقص خواهد ماند.

برای تنوع در حل تمرین جهت یادگیری هدفمند، شرکت در کلاس‌های آنلاین و هم‌چنین مشاهده‌ی فیلم‌‌های سه‌دقیقه‌ای و به دنبال آن ساختن یک آزمون مبحثی در صفحه‌ی شخصی‌تان با استفاده از وب‌کارت را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

خرید کتاب