راه رسیدن به هدف

تلاش یک ساله‌ی دانش‌‌آموزان کنکوری در راستای رسیدن به هدف خود یعنی قبولی در دانشگاه سراسری است.

راه رسیدن به هدف

تلاش یک ساله‌ی دانش‌‌آموزان کنکوری در راستای رسیدن به هدف خود یعنی قبولی در دانشگاه سراسری است. شرکت در کنکور سراسری و موفقیت در آن هدفی است که باید برای رسیدن به آن راه و روش مناسب آن هدف را برگزید.

توجه به تک تک مراحل انجام‌شده در طی اجرای روش مهم و ضروری است. میزان مطالعه، زمان مطالعه، منابع مورد استفاده و... همه جزء موارد مهمی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

در انتخاب منابع دقت کنید تا منطق و الگوی کتاب مطابق با هدف شما باشد. به‌عبارتی وقتی شما می‌خواهید برای شرکت در کنکور سراسری آمادگی کسب کنید باید بیش‌تر زمان خود را روی حل سؤالات کنکورهای سراسری بگذارید.

موارد زیر از جمله فواید رعایت این موضوع مهم است:

  • آشنایی با سبک سؤالات کنکور سراسری

  • مدیریت روش مطالعه

  • توجه به تیپ سؤالات برای مهندسی روش‌ها

  • شناسایی مباحث مهم

  • توجه به بودجه‌بندی کنکور

این مقاله براساس مقاله ی «چگونه منابع خود را انتخاب کنیم؟» آقای قلم چی نوشته شده است.