راه‌های ایجاد تمرکز و عدم حواس‌پرتی

مشکل بعضی از داوطلبان این است که در حین درس خواندن دچار پرش ذهن می‌شوند و و تمرکز لازم برای مطالعه را ندارند. برای ایجاد تمرکز سعی کنید موارد زیر را اجرا کنید.

راه‌های ایجاد تمرکز و عدم حواس‌پرتی

مشکل بعضی از داوطلبان این است که در حین درس خواندن دچار پرش ذهن می‌شوند و و تمرکز لازم برای مطالعه را ندارند. برای ایجاد تمرکز سعی کنید موارد زیر را اجرا کنید:

1- سرعت مطالعه‌تان را بالا ببرید. اگر با سرعت کم درس بخوانید مطمئناً دچار پرش ذهن خواهید شد.

2- در حین درس خواندن یادداشت‌برداری کنید؛ زیرا باعث ایجاد تمرکز می‌شود.

3- زمانی که دچار پرش ذهن شدید با صدای بلند درس بخوانید؛ زیرا فقط صدای خودتان را خواهید شنید و باعث ایجاد تمرکز می‌شود.

4- سعی کنید حجم مطالعه و زمان مطالعه را نیز مشخص کنید.