شروعی بر یادگیری آموزه‌ها (1)

آموزه‌های اصلی، مهارت‌های آزمونی، اصول اولیه یا هر چیز دیگری که برای نام‌گذاری این تکنیک‌ها انتخاب کرده باشید، اساسی‌ترین ابزارهای ما در کسب موفقیت نهایی پایان سال تحصیلی هستند.

شروعی بر یادگیری آموزه‌ها (1)

آموزه‌های اصلی، مهارت‌های آزمونی، راهکارهای موفقیت، گام‌های پیشرفت، اصول اولیه یا هر چیز دیگری  که برای نام‌گذاری این تکنیک‌ها انتخاب کرده باشید، اساسی‌ترین ابزارهای ما در کسب موفقیت نهایی پایان سال تحصیلی هستند. همان موفقیت مطلوبی که طرح اولیه‌ی واقع‌بینانه‌ی آن را در ذهنمان ثبت کرده و بعد طرح نهایی و برنامه‌ریزی‌شده‌ی آن را مکتوب کرده‌ایم. حال در زمانی از سال تحصیلی هستیم که برنامه‌ی تدریسی کلاس درس و برنامه‌ی آزمون‌ها با هماهنگی قابل قبولی در حال پیشروی هستند. موفقیت در پوشش دادن درس‌ها و رسیدن به جایگاه بالاتر نسبت به وضعیت فعلی ایجاب می‌کند که همگام با پیشروی‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی آزمون‌ها، پیشرفت در اجرای آموزه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.

شاید بهترین تلاشی که در این زمینه قابل انجام است، اجرای پایلوت و آزمایشی این آموزه‌ها در آزمون‌های ابتدای سال تحصیلی باشد. این یعنی در آزمون‌هایی از سال تحصیلی که هنوز حجم مباحث آزمونی و پیشروی برنامه‌ی راهبردی به میزان بالای میانه‌های سال تحصیلی نرسیده است، برای تسلط بر تکنیک‌های موفقیت در آزمون‌ها تلاش کنیم. این تلاش مداوم، علاوه بر تثبیت کردن مهارت شما در زمینه‌ی موفقیت آزمونی، دقیقاً در زمانی واقع می‌شود که در حال شکل‌دهی پایه‌های سال تحصیلی موفقِ پیشِ رو هستید.