سنجیدن سطح سؤالات آزمون

اگر با دقت به کارنامه‌ی آزمون خود نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که سؤالات دسته‌بندی‌های متفاوتی مثل ساده، نسبتاً ساده، دشوار و نسبتاً دشوار دارند.

سنجیدن سطح سؤالات آزمون

اگر با دقت به کارنامه‌ی آزمون خود نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که سؤالات دسته‌بندی‌های متفاوتی مثل ساده، نسبتاً ساده، دشوار و نسبتاً دشوار دارند.

گاهی در بررسی کارنامه‌ی دانش‌آموزان و نگاه کردن به تصویر پاسخ‌برگ آن‌ها متوجه می‌شوم که سؤالی را که دشوار بوده است پاسخ داده‌اند اما سؤالی را که ساده یا نسبتاً ساده بوده است پاسخ نداده‌اند. گاهی هم سؤال دشواری را اشتباه پاسخ داده‌اند در حالی که سؤال قبل از آن یک سؤال ساده بوده است اما به آن پاسخ نداده‌اند.

وقتی دلیل چنین کاری را از آن‌ها می‌پرسیدم جوابی نداشتند.

دوستان خوبم شما باید به این سطح از آمادگی رسیده باشید که قدرت تشخیص سؤالات را سر جلسه‌ی آزمون داشته باشید؛ اما چه طور می‌توان به این سطح از آمادگی رسید؟

وقتی در منزل از مطالعه‌ی مبحثی از یک درس و یادگیری کامل آن مدتی گذشت تصمیم می‌گیرید که به سراغ حل تست بروید. اکنون باید اگر 20 تست حل می‌کنید با این ذهنیت سؤالات را حل کنید که این 20 تست می‌تواند 20 تست آزمون باشد. اگر با این نگرش به حل سؤالات بپردازید دقت و تمرکز شما افزایش خواهد یافت و حل کردن کامل سؤال برای‌تان مهم خواهد بود. اگر سؤالی را در همان نگاه اول بلد نباشید فوراً به سراغ حل آن در پاسخ‌نامه نخواهید رفت و تلاش خواهید کرد تا آن را حل کنید. بعد از حل تعدادی تست از یک مبحث متوجه خواهید شد کدام تست کمی دشوارتر از حد انتظار شماست و با تمرین این نگرش جدید در حل تست‌ها در منزل، در جلسه‌ی آزمون نیز می‌توانید سطح سؤالات را تشخیص دهید.

این نوع تست کار کردن در منزل با تمرین تست یا تست آموزشی زدن متفاوت است.

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری