چتر ذهن (کیفیت مطالعه)

ذهن مانند چتر است؛ اگر خوب باز شود درست کار می‌کند.

چتر ذهن (کیفیت مطالعه)

ذهن مانند چتر است؛ اگر خوب باز شود درست کار می‌کند.

ذهن‌هایی که آشفته‌اند و کلکسیونی از انواع روش‌ها هستند و برای خود شیوه‌ی واضحی ندارند نمی‌توانند خوب عمل کنند و نتیجه‌ی دلخواه را بدهند و به‌اصطلاح قفل می‌کنند.

برای رهایی از قفل کردن ذهن باید کلید‌ها را بیابیم. از بررسی کارنامه شروع کنید. درصدهای پایین و تعداد غلط شما به شما پیام می‌دهند که یا روش مطالعه‌تان صحیح نیست یا در مطالعه کم‌کاری می‌کنید. به احتمال قوی بررسی دفتر برنامه‌ریزی و خودآموزی نیز همین را به شما می‌گوید. اکنون با علم به این‌که اشتباهتان کجاست می‌توانید نقاط ضعف خود را شناسایی کنید.

مهم‌ترین  فایده‌ی بررسی دفتر برنامه‌ریزی یافتن نقطه‌ی تعادل خودتان است. شما میزان اثربخشی روش‌های مطالعه‌تان را هم تشخیص می‌دهید. معمولاً درس‌هایی که در آن‌ها نمره‌های خوب کسب نکرده‌اید درس‌هایی هستند که در آن‌ها کم‌کاری داشته‌اید اما اگر درسی را زیاد مطالعه کرده‌اید و به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده‌اید معلوم می‌شود که روش‌های‌تان درست و مؤثر نبوده است و باید به تصحیح روش‌ها بپردازید.

با خودتان رقابت کنید. با خود یک ماه قبل خودتان رقابت کنید.