بپرسید تا موفق باشید

یکی از صفت‌های آدم‌های موفق این است که سؤال می‌پرسند و برای به دست آوردن پاسخ مناسب تلاش می‌کنند.

بپرسید تا موفق باشید

یکی از صفت‌های آدم‌های موفق این است که سؤال می‌پرسند و برای به دست آوردن پاسخ مناسب تلاش می‌کنند. توصیه‌ی من به دانش‌آموزانی که تازه به کانون آمده‌اند این است که برای هر مسئله‌ای که ممکن است در ذهنتان پیش بیاید سؤال کنید و در جست‌وجوی جواب باشید. کانون یک پشتیبان برای رفع ابهام، کمک کردن در زمینه‌ی درس‌ها و برنامه‌ریزی در اختیار شما قرار داده است. پس چه بهتر است اگر سؤال درسی، مشاوره‌ای و برنامه‌ریزی در ذهن دارید با مراجعه به پشتیبان خود پاسخ آن را بیابید.

به یاد داشته باشید که سؤال کردن فقط برای برنامه‌ریزی و چگونه درس خواندن نیست. اگر در یک مبحث درسی مشکل داشتید، مطمئن باشید می‌توانید با کمک پشتیبان آن درس را به‌خوبی یاد بگیرید.

ما بهترین‌ها را برای‌تان انتخاب کرده‌ایم.