مهرِ تابستان در دلِ عصر پاییزی (1)

از تلاش و پشتکار تابستانه‌تان چه خبر؟

مهرِ تابستان در دلِ  عصر پاییزی (1)

دوستان خوب من سلام!

از تلاش و پشتکار تابستانه‌تان چه خبر؟

با چه چیزی به دیدن ِپاییز رفته‌اید؟

مهر، هم‌خانواده‌ی محبت است و از جنس مهربانی. قطعاً خوش‌رو و خندان با شما احوال‌پرسی می‌کند. پاییز  با این آوازه‌ای که دارد شما را از خانواده‌ی خودش می‌داند. نیم‌نگاهی هم چشم به کوله‌بارتان دوخته است که از سفر تابستان چه چیزی برایش سوغات آورده‌اید. هر چند هیچ توقعی ندارد، این رسمِ وفاداری شما را بعد از چند ماه انتظار، ثابت می‌کند.

اولین هدیه‌ای که به پاییز تقدیم می‌کنید انگیزه است. در مقابل، پاییز، مدرسه و کتاب، دوستان صمیمی که چند ماه از آنان دور بودید، معلم‌های دلسوز برای آموزش و پرورش و عصرهای پر از رمز و راز را برای‌تان به ارمغان می‌آورد. اولین کلیدِ گشایش این راز «انگیزه» است که توانایی پاسخ به تمام هدایای ارزشمند را که از طرف پاییز به شما تعلق می‌گیرد فراهم می‌کند.

انگیزه باعث می‌شود شوقِ رفتن به مدرسه برای آموختن دوچندان و همیشگی باشد. کتاب را برای کتاب بخوانید. یادگیری از همتایان و دوستانتان داشته باشید و آن‌چه معلم از شما می‌خواهد در دل ِعصرهای پاییزی ماندگار کنید. این راز کشف‌شده همان ویژگیِ یک خانواده‌ی موفق است که از موفقیت کسب‌شده همه خوشحال می‌شوند و این یادگاری‌ها ماندگار می‌شوند.

هدیه‌ی بعدی به نظر شما چیست؟

خرید کتاب