فرایند پیش‌خوانی با فرمولی جدید

یکی از روش‌های مهم در باب مطالعه و درس خواندن، پیش‌خوانی درس‌هاست. در این روش دانش‌آموز قبل از تدریس درس توسط معلم، در منزل به مطالعه‌ی درس‌ها می‌پردازد.

فرایند پیش‌خوانی با فرمولی جدید

یکی از روش‌های مهم در باب مطالعه و درس خواندن، پیش‌خوانی درس‌هاست. در این روش دانش‌آموز قبل از تدریس درس توسط معلم، در منزل به مطالعه‌ی درس‌ها می‌پردازد. با رعایت موارد زیر می‌توان پیش‌خوانی کردن را با متدولوژی و روش‌شناسی باکیفیت‌تری انجام داد و میزان بهره‌وری کیفی و کمی مطالعاتی را بالا برد.

بنابراین:

1- نگاه کلی و خلاصه‌واری به مطالب درسی داشته باشید.

2- کلیدواژه‌های مهم مطالب درسی را مشخص کرده و اندکی آن کلمات را توضیح دهید.

3- کلیدواژه‌های مهم مطالب درسی را در دفتر خودآموزی‌تان یادداشت کنید.

4- هنگام تدریس مطالب درسی توسط دبیر، کلیدواژه‌ها را مد نظر قرار دهید و با دقت بیش‌تری به تجزیه و تحلیل آن‌ها بپردازید.

5- ابهامات خود را در عین پیش‌خوانی کردن هنگام تدریس دبیر در کلاس رفع کنید.

6- از توضیحات معلم با اولویت قرار دادن کلیدواژه‌ها، چکیده‌ی مهم و مختصری یادداشت‌برداری کنید.

7- با انجام مراحل بالا درس‌نامه‌ای را برای خود تهیه کرده‌اید.

8- بعد از تدریس دبیر، در منزل و در همان روز مرحله‌ی پیش‌خوانی و تدریس معلم را تکمیل کنید؛ یعنی به درک و مرور مطالب درسی و رفع اشکال بپردازید.

9- در همان روز تست‌های استاندارد و شناسنامه‌دار کتاب آبی کانون را کار کنید.

10- درس‌نامه‌ی خود را (که در این فرایند پیش‌خوانی و مطالعاتی تهیه کرده‌اید) با درس‌نامه‌ی موجود در کتاب آبی کانون مقایسه کنید.