اهمیت عدم غیبت در آزمون‌ها

روزی که در کانون ثبت نام کردی، برنامه‌ی راهبردی به شما داده شد و متوجه شدی که به طور معمول هر دو هفته یک‌بار آزمون داری.

اهمیت عدم غیبت در آزمون‌ها

روزی که در کانون ثبت نام کردی، برنامه‌ی راهبردی به شما داده شد و متوجه شدی که به طور معمول هر دو هفته یک‌بار آزمون داری. این فاصله‌ی دوهفته‌ای بین آزمون‌ها بدین منظور است که شما فرصت کافی برای مطالعه‌ی درس‌ها داشته باشی و بتوانی مطابق میل خودت برنامه‌ریزی کرده و مطالعه کنی. از طرفی شما برای دو هفته برنامه‌ریزی می‌کنی و چون زمان محدود است مقدار وقت هدررفته‌ی شما کاهش می‌یابد. کسی که خودش را با آزمون‌ها هماهنگ کند در پایان، نتیجه‌ی قابل قبولی خواهد گرفت و برای رسیدن به این هدف بهتر است که به هیچ عنوان در آزمون‌ها غیبت نداشته باشی. علل غیبت شما یکی از موارد زیر است که اگر شناخت درست داشته باشی می‌توانی در همه‌ی آزمون‌ها حضور پیدا کنی.

بیماری: یاد بگیر که در شرایط سخت هم آزمون بدهی. روز امتحان پایان سال، روز امتحان مدرسه‌ی نمونه و تیزهوشان، روز کنکور هم یکی از روزهای خداست که ممکن است شما در آن روز هم بیمار باشی. وقتی در آزمون‌ها یک بار این را تجربه کرده باشی می‌توانی نتیجه‌ی بهتری بگیری.

رفتن به مسافرت: برنامه‌ی مسافرت را طوری تنظیم کن که با برنامه‌ی آزمون تداخل نداشته باشد ولی اگر به هر دلیل مجبور شدی در روز آزمون شهر دیگری باشی نگران نباش! کانون در اغلب شهرها نمایندگی دارد و می‌توانی آن‌جا آزمون بدهی؛ فقط فراموش نکن که از نمایندگی شهر خودت برای شهر مقصد نامه‌ی مهمان بگیری.

عقب ماندن از برنامه‌ی راهبردی: شما ممکن است در آزمون فقط در یک یا دو درس عقب باشی آن هم نه کل مبحث را. پس از هر 10 یا 20 سؤالی که در آزمون می‌آید می‌توانی در بدترین شرایط به 4 یا 5 سؤال جواب بدهی؛ پس به هیچ عنوان آزمون را از دست نده.

فردای آزمون امتحان داری: درس هر روز را همان روز بخوان و از قبل برای امتحانات برنامه‌ریزی کن تا نتیجه‌ی بهتری بگیری.

تداخل با آزمون‌های دیگر: سعی کن تک‌برنامه‌ای باشی تا تمرکزت از بین نرود و سردرگم نشوی.

برنامه‌ی آزمون زنجیروار به هم متصل است و با برداشتن یک حلقه، یک ماه فاصله بین آزمون‌ها ایجاد شده و سبب افت تراز می‌شود.