بهترین منبع مطالعاتی

در پروژه‌ها سعی کنید روی کتاب‌های خاص آن پروژه تأکید بیش‌تری کنید. داوطلبان در ابتدا باید کتاب درسی را خوب فرا بگیرند و تمام مثال‌ها و تمرینات کتاب درسی را مد نظر قرار دهند.

بهترین منبع مطالعاتی

در پروژه‌ها سعی کنید روی کتاب‌های خاص آن پروژه تأکید بیش‌تری کنید. داوطلبان در ابتدا باید کتاب درسی را خوب فرا بگیرند و تمام مثال‌ها و تمرینات کتاب درسی را مد نظر قرار دهند.

برای ایام امتحانات باید روی کتاب‌های دوسالانه که شامل سؤالات پرتکرار امتحانی است و مجموعه دروس و کتاب خودآموزی تمرکز کرد. علاوه بر تأکید بر استفاده از این کتاب‌ها برای ایام امتحانات، طرح آزمون کلاسی در این نتیجه مؤثر بوده است.

در این طرح، یک برگه به دانش‌آموز داده می‌شود و دانش‌آموز در این برگه، نمره‌های کلاسی در هر درس و ساعات مطالعه‌اش را یادداشت می‌کند. دانش‌آموز با توجه به این برگه و نتایج آزمون، همسویی برنامه‌ی آزمون و مدرسه و دفتر برنامه‌ریزی را بیش‌تر درک می‌کند و سعی می‌کند مطالعه‌ی متعادلی در مدرسه و خانه داشته باشد. پشتیبان می‌تواند برای انتخاب کتاب مناسب، بهترین مشاور شما باشد.