درس هر روز همان روز خوانده شود

یکی از مسائلی که در موفقیت تحصیلی تأثیر مهمی دارد، خواندن به‌موقع درس‌هاست.

درس هر روز همان روز خوانده شود

یکی از مسائلی که در موفقیت تحصیلی تأثیر مهمی دارد، خواندن به‌موقع درس‌هاست. درس هر روز در همان روز خوانده شود، یعنی وقتی معلم چند صفحه از کتاب را درس می‌دهد، دانش‌آموز نیز در همان روز آن درس را بخواند. این روش باید از آغاز سال تحصیلی به کار گرفته شود. دانش‌آموزی که چند روز یا حتی یک روز هیچ مطالعه‌ای انجام ندهد، انگیزه و رغبت خود را برای درس خواندن از دست می‌دهد و اصولاً برای مطالعه در روزهای بعد، باید یک نیروی بیش‌تری را به کار برد تا بتواند به وضعیت قبل برگردد؛ بنابراین باید مطالعه پیوسته باشد نه منفصل. حفظ این امتداد و استمرار یکی از اصول برنامه‌ریزی است. خواندن درس هر روز در همان روز یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث می‌شود ماندگاری مطلب در ذهن شما افزایش یابد و بدین ترتیب مرور را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. با این کار خیلی سریع متوجه قسمت‌هایی از درس می‌شوید که در آن‌ها مشکل دارید و در روز بعد می‌توانید از معلم بپرسید و رفع اشکال کنید. از طرفی هم در ساعت مطالعه صرفه‌جویی کرده و هم موجب افزایش کیفیت مطالعه‌تان می‌شوید. هم‌چنین به دلیل حجم کم تکالیف درسی، مطالب به صورت عمیق خوانده می‌شوند و درنتیجه یادگیری بهتر انجام می‌شود. وقتی درس‌ها به‌تدریج و به‌موقع مطالعه شود، از انباشتگی مطالب جلوگیری خواهد شد و خواندن درس‌ها به شب امتحان موکول نمی‌شود. درواقع با این روش در مراحل بعدی به وقت کم‌تری برای مرور نیاز است؛ زیرا از قبل مطالب درسی به طور عمیق خوانده شده است. حتی به دفعات بیش‌تری می‌توان درس‌ها را مرور کرد.

یک بار امتحان کنید!