درس هر روز را حتما همان روز بخوانید

باید توجه داشت که برای بهره‌مندی کامل از فواید یک روش به زمان و نحوه‌ی اجرای آن دقت کرد.روش «مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز» در افزایش راندمان یادگیری مؤثر است؛ زیرا با تأثیر بر افزایش عمق یادگیری و تثبیت مطالب منجر به یادگیری بهتر و عدم فراموشی می‌شود.

باید توجه داشت که برای بهره‌مندی کامل از فواید یک روش به زمان و نحوه‌ی اجرای آن دقت کرد.

در این روش دانش‌آموز بعد از مدرسه و در منزل قبل از شروع به مطالعه‌ی درس‌های روز بعد، آن‌چه را همان روز در مدرسه تدریس شده است می‌خواند. نیازی به صرف زمان طولانی نیست و این مطالعه در حد یک روخوانی کافی است.

به یک مثال توجه کنید: درسی که تازه تدریس شده در حافظه‌ی کوتاه‌مدت شما ذخیره شده است. شما حتی حرکات و اشاره‌های دبیر را هنگام تدریس به خاطر دارید. اگر درس را به یک پازل تشبیه کنیم، مباحث جدید امروز تکه‌های نامرتب پازل در ذهن شما هستند. برای مرتب کردن و ماندگار کردن این پازل اگر درس را به حالت روزنامه‌وار در همان روز مرور کنید، مطالب به حافظه‌ی بلندمدت شما منتقل می‌شوند.

البته این پایان راه نیست و برای تثبیت مطالب نیاز به حل سؤال تشریحی دارید؛ ولی نتیجه‌ی اجرای این روش بهبود و افزایش سرعت یادگیری و افزایش ماندگاری مطالب و تثبیت آن‌هاست.