درس هر روز را حتما همان روز بخوانید

باید توجه داشت که برای بهره‌مندی کامل از فواید یک روش به زمان و نحوه‌ی اجرای آن دقت کرد.

درس هر روز را حتما همان روز بخوانید

روش «مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز» در افزایش راندمان یادگیری مؤثر است؛ زیرا با تأثیر بر افزایش عمق یادگیری و تثبیت مطالب منجر به یادگیری بهتر و عدم فراموشی می‌شود.

باید توجه داشت که برای بهره‌مندی کامل از فواید یک روش به زمان و نحوه‌ی اجرای آن دقت کرد.

در این روش دانش‌آموز بعد از مدرسه و در منزل قبل از شروع به مطالعه‌ی درس‌های روز بعد، آن‌چه را همان روز در مدرسه تدریس شده است می‌خواند. نیازی به صرف زمان طولانی نیست و این مطالعه در حد یک روخوانی کافی است.

به یک مثال توجه کنید: درسی که تازه تدریس شده در حافظه‌ی کوتاه‌مدت شما ذخیره شده است. شما حتی حرکات و اشاره‌های دبیر را هنگام تدریس به خاطر دارید. اگر درس را به یک پازل تشبیه کنیم، مباحث جدید امروز تکه‌های نامرتب پازل در ذهن شما هستند. برای مرتب کردن و ماندگار کردن این پازل اگر درس را به حالت روزنامه‌وار در همان روز مرور کنید، مطالب به حافظه‌ی بلندمدت شما منتقل می‌شوند.

البته این پایان راه نیست و برای تثبیت مطالب نیاز به حل سؤال تشریحی دارید؛ ولی نتیجه‌ی اجرای این روش بهبود و افزایش سرعت یادگیری و افزایش ماندگاری مطالب و تثبیت آن‌هاست.