بار خود را ببندید

اوایل مهرماه عمدتاً فصل خرید و آماده شدن دانش‌آموزان برای شروع مدارس است.

بار خود را ببندید

اوایل مهرماه عمدتاً فصل خرید و آماده شدن دانش‌آموزان برای شروع مدارس است. فصلی که همه در پی بهتر شدن هستند؛ ولی اگر کمی متفاوت بیندیشید و بخواهید سال تحصیلی جدید را متفاوت آغاز کنید باید نگرش خود را هم تغییر دهید.

در کنار تمام این امور، بهتر است روی درس‌های خود، قبل از آغاز مدرسه تمرکز کنید. برنامه‌ریزی قبل از آغاز، شما را هدفمند خواهد کرد.

با توجه به این‌که تقریباً در یک هفته‌ی اول مدرسه پرسش و پاسخ چندانی در کلاس صورت نمی‌گیرد و به لحاظ زمان بیش‌تری که در اختیار دارند می‌توانند در صورت نیاز روش‌های جدیدی اتخاذ کرده و تغییرات و اصلاحات لازم را در برنامه‌ی خود اعمال کنند.

به توصیه‌های زیر توجه کنید:

  • درس هر روز را همان روز بخوانید.

  • در کلاس یادداشت‌برداری کنید.

  • دفتر برنامه‌ریزی را کامل بنویسید.

  • در مطالعه‌ی درس‌های جدید، حتماً سؤال تشریحی حل کنید.

  • درس‌ها را پیش‌خوانی کنید.

آیا شما برای شروع خوب خود برنامه‌ی خاصی دارید؟