بررسی سطح دشواری آزمون اختصاصی تجربی- 10مهر

سطح دشواری آزمون‌ها را براساس مقایسه چند از 10 آزمون با چند از 10 کنکور تحلیل می‌کنیم.

بررسی سطح دشواری آزمون اختصاصی تجربی- 10مهر

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

سطح دشواری آزمون‌ها را براساس مقایسه چند از 10 آزمون با چند از 10 کنکور تحلیل می‌کنیم.

بدین معنا که دانش آموزان را به چهار رده‌ی ترازی (تراز کل ) تقسیم کرده‌ایم:

دانش‌آموزانی که در بازه ترازی 4750 هستند.

دانش‌آموزانی که در بازه ترازی 5500 هستند.

دانش‌آموزانی که در بازه ترازی 6250 هستند.

دانش‌آموزانی که در بازه ترازی 7000 هستند.

بررسی شده که دانش‌آموزان با این بازه ترازی در کنکور به چند درصد سوال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند (یا به چند سؤال از 10 سؤال پاسخ صحیح داده‌اند.)

برای این‌که در کنکورهای سراسری سال‌های مختلف، میزان سطح دشواری درس‌های مختلف ، تفاوت می‌کند، لذا؛

چند از 10 آزمون را با چند از 10 کنکور سه سال اخیر مقایسه می کنیم.

بررسی سطح دشواری آزمون اختصاصی تجربی- 10مهر


همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد. در آزمون 10 مهر رشته تجربی

درس ریاضی آسان بوده ، درس شیمی دشوار بوده و درس زیست و فیزیک سطح دشواری هم‌سطح 

کنکور داشته است.تعداد 100 ها در هر درس نیز بدین شرح است:

زیست : 11 نفر

شیمی : 1 نفر

ریاضی : 162 نفر

فیزیک : 49 نفر