از پایین‌ترین معدل تا بالاترین رتبه کنکور: نماد سخت کوشی

شاهد حضور دانش آموزانی بودیم که از پایین‌ترین معدل‌های دبیرستان، در آزمون‌های کانون شرکت کردند و به بالاترین ترازها و در ادامه به بالاترین رتبه‌های کنکور هنرستان در سال 94 دست یافتند.

از پایین‌ترین معدل تا بالاترین رتبه کنکور: نماد سخت کوشی

امسال نیز همچون سال های گذشته، در جشن تجلیل از رتبه های یک رقمی دانش آموزان هنرستانی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)، شاهد حضور دانش آموزانی بودیم که از پایین ترین معدل های دبیرستان، در آزمون های کانون شرکت کردند و با پیشرفتی شایان تقدیر به بالاترین ترازها و در ادامه به بالاترین رتبه های کنکور هنرستان در سال 94 دست یافتند. تقریبا همه این ها به طور متوسط بیش از 2000 نمره، افزایش تراز داشتند. گاه حتی از ترازهای 4000 تا 7500 در این دانش آموزان سخت کوش مشاهده می شد.

آن چه که در این صحنه شنیدیم، علاوه بر انگیزه ی درونی و همت و تلاش بی وقفه اینان، با بیانی صریح، به کار بستن آموزه های کانون و پیشرفت پله پله آن ها تا رسیدن به اوج خواسته خود بود. محمد سابقی (رتبه 7 تاسیسات از مشهد) می گوید : حتی اگر تحقیر شدی باز هم ادامه بده!

از پایین‌ترین معدل تا بالاترین رتبه کنکور: نماد سخت کوشی