هم کار و هم رتبه یک رقمی

همه ساله در میان ده‌ها رتبه‌ی یک رقمی، به دانش آموزانی برمی خوریم که درس و پیشرفت تحصیلی را در کنار کار و اشتغال، شانه به شانه پیش می‌برند.

هم کار و هم رتبه یک رقمی

همه ساله در جشن تجلیل از رتبه های یک رقمی دانش آموزان هنرستانی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)، در میان ده ها رتبه ی یک رقمی، به دانش آموزانی برمی خوریم که درس و پیشرفت تحصیلی را در کنار کار و اشتغال، شانه به شانه پیش می برند. نه تحصیل مانع از اشتغال آن هاست و نه کار و فعالیت از انگیزه ی آن ها برای رسیدن به بالاترین سطح علمی می کاهد.

امسال نیز هم چون سال های گذشته، شاهد حضور این دانش آموزان زحمت کش یا زحمتکشان دانش آموز هستیم. تجربه های هر یک از این دانشجویان فعلی، الگوهای درخشانی برای هر جوینده علم است. رتبه 2 کامپیوتر با وجود فرزند و هشت سال دوری از تحصیل، با انگیزه ای بالا، درس را دوباره پی می گیرد و به پشتوانه ی همسری همراه، به این جایگاه می رسد. برخی از اینان از پایین ترین سنین خود، با دستمزدی اندک و گاه بدون دستمزد – صرفا برای کسب تجربه کاری – اشتغال داشتند.

جملات و کلام این رتبه های برتر، سرشار از انگیزه برای همه آنانی است که در خود می بینند می توان به بالاترین مدارج رسید، حتی با وجود ساده ترین و کمترین شرایط رفاهی.

هم کار و هم رتبه یک رقمی