افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

یکشنبه12مهر 94، 30 مدرسه‌ی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می‌شوند.

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

یکشنبه 12 مهر 94، 30 مدرسه‌ی روستایی به همت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می‌شوند. این مدارس به صورت پیش‌ساخته و شامل 25 مترمربع فضای آموزشی هستند. زمان احداث این مدارس روستایی 45 روز بوده و هزینه‌ی پرداختی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی جهت این طرح، 660 میلیون تومان است. نام این روستاها و تعداد دانش‌آموز آن‌ها در زیر آمده است:

آموزش و پرورش عشایر (بویراحمد)

ردیف

نام روستا

تعداد دانش‌آموز

1

دهگاه

8

2

گردنقلات سفلی

4

3

بالنگو

14

4

زیلایی

9

5

آب تاک

10

آموزش و پرورش مارگون

ردیف

نام روستا

تعداد دانش‌آموز

6

زیلائی

9

7

رون سفلی

17

8

دلی رچ سفلی

13

9

هفت چشمه

11

آموزش و پرورش لوداب

ردیف

نام روستا

تعداد دانش‌آموز

10

چشمه پوتی

13

11

طوف

7

12

آبیوتی گلال

12

13

جفته علیا

6

14

چهل دختران

8

آموزش و پرورش بهمئی

ردیف

نام روستا

تعداد دانش‌آموز

15

پنبه پیر

13

16

تو بردی

21

17

ده امام

8

آموزش و پرورش دیشموک

ردیف

نام روستا

تعداد دانش‌آموز

18

درغک

8

19

دیشموک

16

20

دیشموک

12

21

دیشموک

16

آموزش و پرورش چاروسا

ردیف

نام روستا

تعداد دانش‌آموز

22

دالون

23

23

آبچندار

13

24

کلاب

32

25

گندمکار

14

26

قلعه رئیسی

35

آموزش و پرورش دهدشت

ردیف

نام روستا

تعداد دانش‌آموز

27

پاتاوه کری

15

28

پس جات

8

آموزش و پرورش چرام

ردیف

نام روستا

تعداد

29

مازه کره

10

30

تل سیاه

12

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

کاروان مدارس پیش‌ساخته، اهدایی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در حال ورود به روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد


افتتاح 30مدرسه روستایی بنیاد قلم‌چی درکهگیلویه وبویراحمد

لازم به ذکر است گزارش این افتتاح پس از برگزاری مراسم در یکشنبه 12 مهر 94، بر روی سایت کانون ارائه خواهد شد.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی