جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

جشن تجلیل از نفرات برتر هنرستان کنکور 1394 کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی). گزارش تصویری این جشن را در زیر مشاهده کنید:

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

جشن تجلیل از نفرات برتر هنرستان کنکور 1394، پنج شنبه 9 مهر 1394، در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی  برگزار شد .


 گزارش تصویری این جشن را در زیر مشاهده کنید:


جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

جشن تجلیل از نفرات برتر هنرستان کنکور 1394 کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)- 9 مهر 1394


رتبه‌های 1 کشوری کنکور هنرستان 1394:

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های 1 کشوری هنرستان 1394- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)


رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- رشته‌محور:

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- نقشه‌برداری- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- الکتروتکنیک- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- الکترونیک- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- کامپیوتر- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- ساختمان- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- تاسیسات- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- ساخت و تولید- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- مکانیک خودرو- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- تربیت‌بدنی- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- نقاشی و گرافیک- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- حسابداری- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- معماری- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- صنایع شیمیایی- صنایع غذایی- صنایع چوب و کاغذ- صنایع فلزی- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- نقشه‌کشی عمومی- دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستان در کنکور 94 + عکس

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 1394- طراحی دوخت- کودک‌یاری- مدیریت خانواده - دانش‌آموزان کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی