سوال‌های آزمون گواه (شاهد) 24 مهر را اینجا ببینید + دانلود

امسال در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون، بخش مهم و جدیدی با عنوان آزمون گواه یا آزمون شاهد اضافه کرده ایم .

سوال‌های آزمون گواه (شاهد) 24 مهر را اینجا ببینید + دانلود

امسال در برنامه ی راهبردی آزمون های کانون، بخش مهم و جدیدی با عنوان آزمون گواه یا آزمون شاهد اضافه کرده ایم .

در هر آزمون در دو درس آزمون گواه یا شاهد وجود خواهد داشت .

آزمون های گواه ( شاهد) همگی ده سوالی هستند و به عنوان یک بسته ی جدا و مکمل در کنار بسته ی طراحی شده ارائه می شوند . بسته ی سوال های طراحی شده ممکن است ده سوالی ، بیست سوالی یا سی سوالی باشند. با آزمون گواه ( شاهد) شما دو نمره ی جداگانه ( دو درصد جداگانه ) و دو نمره ی تراز جداگانه خواهید گرفت یکی از سوال های طراحی شده ویکی از سوال های آزمون گواه ( شاهد)

سوال های آزمون های گواه دو ویژگی مهم دارند : اول این که سوال ها استاندارد هستند و دوم این که شما از قبل می توانید آن ها را مطالعه کنید زیرا مرجع سوال ها رامی شناسید .

این سوال ها یا سوال های کنکورهای سراسری سال های گذشته هستند یا سوال های آزمون های گذشته ی کانون در سال های قبل . مرجع سوال ها ی شاهد ( گواه) کتاب های آبی کانون هستند .بنابراین شما می توانید قبل از آزمون یک صد تا دویست سوال را تمرین کنید ومطمئن باشید که از میان آن ها ده سوال عینا و بدون تغییربه عنوان آزمون گواه در کنار سوال های طراحی شده ارائه خواهد شد.

ادامه مقاله ی کاظم قلم چی را اینجا بخوانید...


برای  آزمون 24 مهر 94 که اولین بار آزمون گواه (شاهد) را خواهیم داشت ، بخشی از کتاب آبی کانون و پاسخ کلیدی آن ها را که منبع آزمون گواه خواهد بود را می توانید در قسمت کتاب خانه آنلاین مشاهده کنید یا 

در قسمت فایل های ضمیمه همین مطلب دانلود کنید....


درس شیمی 24 مهر (چهارم ریاضی و تجربی)

درس فیزیک 24 مهر ( چهارم ریاضی )

درس ریاضی تجربی 24 مهر ( چهارم تجربی)

درس اقتصاد 24 مهر ( چهارم انسانی )


حسابان 24 مهر ( سوم ریاضی )

ریاضی 3 تجربی 24 مهر ( سوم تجربی )


فیزیک 2 (دوم ریاضی و تجربی)


مطالب مرتبط