سوارز و تقدیم گل برتری بارسا به مسی(عکس)

لوئیس سوارز امروز در نقش لئو مسی ظاهر شد و در دقیقه 82، با گلزنی خود، بارسا را در شبی که از روزهای اوجش به دور بود به پیروزی رساند.

سوارز و تقدیم گل برتری بارسا به مسی(عکس)

لوئیس سوارز امروز در نقش لئو مسی ظاهر شد و در دقیقه 82، با گلزنی خود، بارسا را در شبی که از روزهای اوجش به دور بود به پیروزی رساند. او این گل را با نشان دادن عدد 10، به لئو مسی مصدوم که در ورزشگاه حضور داشت تقدیم کرد.

سوارز و تقدیم گل برتری بارسا به مسی(عکس)


منبع :