نحوه آمادگی برای آزمون 10 مهرماه

تابستان با همه فراز و نشیب‌ها تمام شد و پاییز زیبا و رنگارنگ رسیداست. در کانون نیز آزمون مهم 10 مهرماه برای جمع بندی تابستان و همچنین مرور مطالب خوانده شده وجود دارد.

نحوه آمادگی برای آزمون 10 مهرماه

تابستان با همه فراز و نشیب ها تمام شد و پاییز زیبا و رنگارنگ رسیداست. در کانون نیز آزمون مهم 10 مهرماه برای جمع بندی تابستان و همچنین مرور مطالب خوانده شده وجود دارد. راه های مختلفی برای جمع بندی وجود دارد اما سؤال خیلی از دانش آموزان این است که اول به مرور مطالب خوانده شده بپردازیم و یا اینکه به سراغ مطالب خوانده نشده و عقب افتاده برویم. بهتر است قبل از هر کاری از عملکرد تابستان خود در هر درس جدولی تهیه کنید و فصل ها و مباحث در هر درس را به 3 دسته تقسیم کنید:

نام فصل یا مبحث

خوانده شده و مسلط

خوانده شده و عدم تسلط

خوانده نشده

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

با توجه به اینکه در طول تابستان زحمت کشیده اید و مطالبی را خوانده اید پس بهتر است ابتدا به حفظ داشته هایتان بپردازید و سپس به دنبال افزایش آن باشید یعنی ابتدا به مرور مطالب خوانده شده و مسلط بپردازید و سعی کنید تسلط خود را در این مباحث حفظ کنید. سپس به سراغ مطالب خوانده شده و عدم تسلط بروید و با تمرین و تست زنی بیشتر تسلط خود را به حد کافی برسانید و در نهایت به سراغ مطالب خوانده نشده رفته و سعی کنید تا حد امکان در مطالعه این مباحث پیشرفت کرده و به تسلط برسید. بدین ترتیب می توانید تابستان را با یک اولویت بندی مناسب و در نهایت یک جمع بندی عالی به پایان برسانید.