تابستان تمام شد...

روزهای گرم تابستان تمام شد و لحظه به لحظه به روزهای شیرین پاییز و باز شدن درب مدارس رسید. شور و شوق رفتن به مدرسه و خرید لوازم التحریر در بیشتر خانه‌ها غوغا می‌کند.

تابستان تمام شد...

روزهای گرم تابستان تمام شد و لحظه به لحظه به روزهای شیرین پاییز و باز شدن درب مدارس رسید. شور و شوق رفتن به مدرسه و خرید لوازم التحریر در بیشتر خانه ها غوغا می کند.

شما برای مهرتان چه کرده اید؟

از تابستان چگونه استفاده کردید؟ تابستان برایتان مفید بود؟ درس خواندید؟ تفریح کردید؟... این ها همه سوالاتی است که در پایان تابستان باید به خودتان پاسخ دهید. برای مهر و شروع مدرسه تان چه برنامه ای دارید؟

دست بجنبانید و کار را از همین امروز آغاز کنید. برای نه ماه تحصیلی خود از همین امروز برنامه ریزی و هدفگذاری کنید.

مطمئن باشید اگر قبل از شروع کاری برای رسیدن به آن هدفگذاری کنید و طبق آن پیش بروید تا پایان راه موفق خواهید بود. پس عجله کنید که زمان کوتاه است.