پروژ ه اول آزمون 10مهر ماه از دودیدگاه

برای دانش آموزان کانونی که تابستان درآزمون‌های کانون شرکت داشته اندوطبق برنامه پیشروی داشته اند، یک آزمون جمع بندی می‌باشد.

1- برای دانش آموزان کانونی که تابستان درآزمون های کانون شرکت داشته اندوطبق برنامه پیشروی داشته اند، یک آزمون جمع بندی می باشد وباید به جمع بندی مطالب خوانده شده درتابستان ومرور آن ها بپردازند.

2- برای دانش آموزان غیرکانونی که تازه به جمع کانونی ها اضافه شده اند، یک آزمون تعین سطح می باشد که داوطلب وضعیت فعلی خودرا مشاهده می کند، نقاط قوت وضعف خودرا مشاهده کرده وبراین اساس راه ومسیر برنامه ی خود رامشخص می کند.

پشتیبانی و مشاوره انتخاب رشته کنکور 96
در رشته دلخواهتان با چه رتبه ای قبول می شوید ؟
پاسخ به سوالاتی درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد ، شهریه ها ، پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد ، نحوه چیدمان رشته ها ، رشته های بدون کنکور و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب