دو فرصت طلایی

کار ما هموار کردن مسیر است. منتظرتان هستیم.

دو فرصت طلایی

دوست دارید جزء افراد موفق باشید؟ بسیار خوب. قبول! آرزو و هدف همه شما موفق شدن در زمینه ای خاص است. همه اصول و قواعدی که پشتیبان، معلم و مشاور به شما یادآور شده اند را انجام داده اید. اما هنوز یک کار اساسی باقی مانده است. این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که در هر راهی که قدم گذاشتید، هر از گاهی برگردید و به پشت سر نگاهی بیندازید تا مطمئن شوید که مسیر را درست آمده اید.

قرار است این فرصت در این مرحله به شما داده شود. آزمون اول در پروژه‌ی 1 دقیقا یکی از این فرصت ها است. سه ماه گذشته را مرور می کنید و متوجه می شوید که چقدر پیشرفت داشته اید و یا چقدر در تبدیل نقاط قوتتان به نقاط قوت پایدار موفق بوده اید.

فرصت دوم جلسات پنج نفره ای است که این روزها پشتیبان از شما برای شرکت در این جلسه دعوت می کند. این جلسه پر از حرف های جدید و ایده های موثر است. یک نشست دوستانه و در عین حال پر از مطالب علمی و مشاوره ای که می تواند شروع بی نظیری را برای سال تحصیلی رقم بزند. قرار است از اطلاعات دوستانتان، حرف های والدین و تمام علم و تجربه پشتیبانتان استفاده کنید.

کار ما هموار کردن مسیر است. منتظرتان هستیم.