تابستان را بدرقه کنیم!

می دانم که شما از بهترین‌ها هستید. بیایید به دیگران هم ثابت کنیم!

تابستان را بدرقه کنیم!

خداقوت دوستان پرتلاش! همت کردید و تابستان تان را ساختید. قرار بود ما با شما اتمام حجت کنیم اما شما حجت را بر ما تمام کردید و نشان دادید که اگر اراده کنید کسی سد راهتان نخواهد شد. گرمای تابستان را به خنکای پاییز رساندید و ثابت کردید که زاده بهار هستید. سبز و با طراوت.

پاییز در راه است اما ما هنوز از تابستان می گوییم. بیایید مسافرمان را بدرقه کنیم! تابستان عادت دارد سبک سفر کند. فقط یک وسیله نیاز دارد. آن هم کتابی است که شما نویسنده آن هستید. کتاب خودآموزی‌تان را بردارید و با دقت مطالعه کنید. تکنیک های مطالعه و تست زنی را یک بار دیگر در منزل مرور کنید و آماده شوید.

می دانم که شما از بهترین ها هستید. بیایید به دیگران هم ثابت کنیم!