باز مهر، باز بوی مدرسه

همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است، مهر ماه یادآور شور و شعف و جوشش و کوشش دوستداران دانش است.

باز  مهر،  باز بوی مدرسه

همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است،  مهر ماه یادآور شور و شعف و جوشش و کوشش دوستداران دانش است.

مهر بوی مدرسه می‌دهد،  بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش‌ نخورده‌اند. مهر از راه می رسد با بوی کلاس‌هایی رنگ‌شده، نیمکت‌هایی تازه و تخته‌سیاهی که اول سال حسابی سیاه است و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته.

مهر بوی مدرسه می‌دهد، بوی آدم‌های جدیدی که قرار است  نه ماه تمام همکلاسی‌ شان باشی؛ آدم‌هایی که بعدها بخشی از شیرین ترین خاطرات عمرت می شوند.

مهر بوی مدرسه می‌دهد و همین مهم است، این که روز اول مهر کودکان قد و نیم قد را می‌‌بینی که با لباس یک شکل، خیابان کم تحرک روزهای قبل را پر از شور زندگی کرده‌اند . همین مهم است که صدای سروصدای بچه‌ها را از حیاط مدرسه ته خیابان می‌شنوی و با صدای فریادهای شادشان در دل زمان سفر می‌کنی و رویاهای روزهای رفته را مرور می‌کنی ...  باز مهر ، باز بوی مدرسهآمار از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی