آقای زمان

من می‌دانم که اصلی‌ترین رقیبم شما هستی و می‌خواهم کمی دوستانه با شما صحبت کنم.

آقای زمان

من می دانم که اصلی ترین رقیبم شما هستی و می خواهم کمی دوستانه با شما صحبت کنم. می دانم که شما حرفم را به خوبی متوجه می شوی ، پس لطفا کمی آهسته تر حرکت کن! امکانش هست؟؟

نمی شنوم؟؟

نمی شود؟؟!!

ایرادی ندارد. حالا که من می توانم با تمام برنامه ریزی هایی که انجام داده ام  موفق شوم پس یک گام جلوتر از تو پیش می روم.

آقای زمان عزیز بدون تردید روزی می رسد که گام ها با هم فاصله داریم و من خیلی درس ها را آنگونه که باید تمام کرده ام. به خوبی ، به بهترین شکل و تو را اضافه می آورم...

بعد از آن تمام خوانده هایم را مرور می کنم تا تو به من برسی و روز فینال یعنی همان روز کنکور رقابت اصلی‌مان را آغاز کنیم.

آقای زمان!!

جان خودت به خوبی رقابت کن.

خرید کتاب