تمرین برای افزایش قدرت ذهن (1)

برای افزایش قدرت ذهن چکار کنیم؟

تمرین برای افزایش قدرت ذهن (1)

برای افزایش قدرت ذهن چکار کنیم؟

1- از جدول و بازی های فکری استفاده کنید...

2- از دست غیرغالب خود در مسواک زدن، شانه کردن یا استفاده از موس استفاده کنید. در یک زمان با هر دو دست بنویسید. قاشق و چنگال را جابجا در دست بگیرید

3- ابهام را در آغوش بگیرید. یادبگیرید که از اضداد (پارادوکس) و خطاهای دیداری لذت ببرید

4- نقشه کشی ذهنی را بیاموزید

5- یکی از حواس خود را کنار بگذارید. چشم بسته غذا بخورید، از شاخه گوش استفاده کنید، با چشم بسته دوش بگیرید

6- توانای خود در چشیدن مقایسه ای را افزایش دهید. مثلاً پنیر و شکلات و مواردی دیگر

7- اشتراکات بین موضوعاتی که به ظاهر بی ارتباط هستند را پیدا کنید

8- از کیبورد هایی استفاده کنید که جای حروف آن متفاوت است

9- برای ابزار متداول، کاربرد های گوناگون بیابید. مثلاً چند کاربرد برای میخ می توانید بیابید، 10 تا، 20 تا ...؟

10- فرضیات خود را معکوس کنید

11- تکنیک های خلاقانه را بیاموزید

12- به یک جواب اکتفا نکنید

13- واقعیت ها را معکوس کنید. از خود بپرسید : چه می شود اگر ...؟

14- تکنیک اسکمپر را فراگیرید

15- تابلوها یا تصویر زمینه مونیتور را برعکس کنید

16- نقادانه تفکر کنید. خطاهای متداول را پیدا کنید

17- منطق را بیاموزید. معماهای منطقی را حل کنید

18- ترسیم کنید. برای نقاشی نیاز نیست که یک نقاش باشید

19- مثبت فکر کنید

20- کارهای هنری کنید مانند نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی و غیره