برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سال تحصیلی جدید

مشاور معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران روند آشنایی دانشجویان جدید الورود با دانشگاه را تشریح کرد.

برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سال تحصیلی جدید

احمدرضا صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، درباره برنامه های سال تحصیلی جدید معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آشنایی دانشجویان جدید الورود با مدیریت های زیر مجموعه معاونت دانشجویی اعم از مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور خوابگاه، مرکز بهداشت و درمان دانشجویی، مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی، مدیریت تربیت بدنی، مدیریت امور هنری و فوق برنامه از اهم این برنامه ها است.

وی گفت: برای دانشجویان جدیدالورود بروشور و پکیج هایی حاوی نحوه رزرو خوابگاه و غذا، فرم های شناسایی استعدادهای دانشجویان، بلیط رایگان فیلم محمد رسول الله، بروشور دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا و هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان، لوح فشرده حاوی تشریح خدمات رفاهی و فرهنگی ارائه شده توسط معاونت دانشجویی ارایه می شود.

مشاور معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: نشریه پوشش (درباره مسائل مشاوره ای و راهنمایی دانشجویان) و لوح فشرده حاوی آیین نامه هایی که مسئولین دانشگاه طبق آن عمل می کنند (به منظور آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات و آشنایی آن ها با پایه های حقوقی ارائه خدمات مهیا شده) نیز به دانشجویان ورودی جدید ارایه می شود.

صادقی یادآور شد: معاونت دانشجویی امسال مسئول برگزاری دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا به مناسبت روز دانشجو در تاریخ 16 آذر ماه است.

ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و فرهنگی دانشگاه تهران در حد توان

مسئول روابط عمومی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ارتقای سرانه فضای خوابگاهی و افزایش فعالیت های فوق برنامه و فرهنگی از اولویت های اصلی برنامه ها برای سال آتی است.

علی محمدی فیض آبادی نیز در گفت و گو با ایسنا، تاکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و فرهنگی در حد توان از اهداف اصلی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال جاری است.

وی تاکید کرد: معاونت دانشجویی در نظر دارد برای یک سال آینده سرانه تغذیه و تنوع غذایی را افزایش دهد.

مسئول روابط عمومی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: ارتقای سرانه فضای خوابگاهی و افزایش فعالیت های فوق برنامه و فرهنگی از اولویت های اصلی برنامه ها برای سال آتی است.

محمدی فیض آبادی گفت: معاونت دانشجویی قصد دارد علاوه بر افزایش کمیت سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاهی، کیفیت را نیز اارتقاء داده و آن ها را مجهز کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دانشجویان برای آگاهی از آیین نامه ها و دستور العمل های معاونت می توانند به سامانه اینترنتی vsca.tums.ac.ir مراجعه کنند.

منبع :