120 اثرآموزشی جدیدبرای دانش‌آموزان ومعلمان درسال تحصیلی جدید

دبیر دهمین همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی، از تولید 120 اثر جدید آموزشی برای دانش آموزان و معلمان در سال تحصیلی جدید خبر داد.

120 اثرآموزشی جدیدبرای دانش‌آموزان ومعلمان درسال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری ایسنا، جعفری در دهمین همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی که هم اکنون در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حال برگزاری است، به ارائه گزارشی پیرامون تالیف کتب و مواد آموزشی پرداخت و گفت: امسال فروش اینترنتی کتب درسی برای نخستین بار انجام شد و می‌تواند نقطه عطفی در امر توزیع کتب و گزارشات و رخدادهای آماری باشد.

وی افزود: 63کتاب درسی دانش آموزی، کتاب کار و راهنمای معلم در قالب 28بسته آموزشی تولید شده است که عمدتا مربوط به پایه‌های پنجم و نهم هستند.

دبیر دهمین همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی در ادامه از تولید 20 نرم افزار و 10 فیلم آموزشی خبر داد و عنوان کرد: ویژه نامه رشد معلم نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید چاپ و منتشر شده است.

جعفری افزود: در مجموع 120 اثر جدید به دانش آموزان و معلمان عرضه شده است. علاوه بر این 3200 مدرس استانی دوره‌های آموزشی را گذرانده‌اند تا بتوانند موارد جدید را به معلمان منتقل کنند.

منبع :

خرید کتاب