رفع حساسیت غذایی کودکان با شناسایی سویه جدید باکتر‌ی‌

محققان در تحقیقات خود نشان دادند که تغذیه کودکان با استفاده از فرمول ویژه باکتری‌های پروبیوتیک می‌تواند حساسیت غذایی آن‌ها را برطرف کند.

رفع حساسیت غذایی کودکان با شناسایی سویه جدید باکتر‌ی‌

محققان در تحقیقات خود نشان دادند که تغذیه کودکان با استفاده از فرمول ویژه باکتری‌های پروبیوتیک می‌تواند حساسیت غذایی آن‌ها را برطرف کند.

افزایش حساسیت به مواد غذایی یکی از مشکلات اساسی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه است؛ به‌طوری که حساسیت به مواد غذایی بیش از 20 درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

محققان توانستند سویه‌ای جدید از باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش کودکان را شناسایی کنند که در صورت استفاده نوزادان از این باکتری‌ها زنجیره اسیدهای چرب کوتاهی تولید می‌شود که به حفظ شرایط بدن کمک می‌کند.

محققان معتقدند کشف این باکتری‌ها می‌توانند معده کودکان را در برابر مواد غذایی حساسیت‌زا مقاوم کنند و تا حد بسیاری از ایجاد حساسیت در افراد و به‌خصوص کودکان پیشگیری کنند.

پیش از این محققان نشان داده بودند که مدل موشی که به شیر گاو حساسیت داشت و تحت استفاده از رژیم غذایی با فرمول دیگری از پروتئین کازئین شیر به همراه سویه‌ای از باکتری‌های پروبیوتیکLactobacillus rhamnosus GG قرار گرفت، دیگر نسبت به پروتئین شیر حساسیت نشان نمی‌داد.

در این تحقیق که در مجله ISME Journal The به چاپ رسید، در گام بعدی دانشمندان توانستند نشان دهند که تغذیه کودکان با استفاده از فرمول ویژه باکتری‌های پروبیوتیک ویژه شامل Lactobacillus rhamnosus GG می‌تواندحساسیت غذایی آن‌ها را برطرف کند.

به گفته محققان در واقع استفاده از این مواد پروبیوتیک می‌تواند سبب ایجاد تفاوت در ترکیب حضور باکتری‌ها در دستگاه گوارش شود که همین امر موجب تغییر میزان حساسیت کودکان به مواد غذایی می‌شود.

منبع :