جایگزینی شناسه میکروبی به جای اثر انگشت

محققان آمریکایی معتقدند که تنوع میکروب‌های موجود در بدن هر انسان از نظر انواع و درصد ترکیبی کاملا منحصر به فرد بوده و می‌توان از آن به عنوان یک فاکتور شناسایی افراد استفاده کرد.

جایگزینی شناسه میکروبی به جای اثر انگشت

محققان آمریکایی معتقدند که تنوع میکروب‌های موجود در بدن هر انسان از نظر انواع و درصد ترکیبی کاملا منحصر به فرد بوده و می‌توان از آن به عنوان یک فاکتور شناسایی افراد استفاده کرد.

محققان دانشگاه اورگان در مورد اصطلاح اثر میکروبی به جای اثر انگشت در شناسایی افراد اظهارکردند: در این تحقیق برای نخستین بار مشخص شد که در بدن هر انسان ترکیبی منحصر به فرد از انواع میکروب‌های گوناگون وجود دارد که در صورت طبقه‌بندی و ذخیره درصد ترکیبی میکروب‌ها می‌توان از آنها به عنوان یک شاخص شناسایی به جای اثر انگشت استفاده کرد.

آنها در تحقیقات گذشته به سه منبع کلی باکتری‌های موجود در بدن انسان اشاره کرده بودند؛ این منابع شامل باکتری‌های موجود در خاک، باکتری‌های موجود در لباس‌ و باکتری‌های منتشر شده از بدن انسان است.

جیمز مدو، محقق اصلی این تحقیق گفت: برای حصول اطمینان از نتیجه‌های این تحقیق از سه داوطلب خواسته شد تا در یک محفظه ایزوله که با هوای فیلتر شده پر شده بود، بنشینند.

وی در ادامه افزود: برای جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم‌های زنده از طریق لباس افراد، قبل از ورود هر داوطلب، لباس تمیز و ضد عفونی شده در اختیار آنان گذاشته شد.

صندلی موجود در محفظه ضدعفونی شده کاملا میکروب‌زدایی شده بود و از یک لپ‌تاپ استریل شده نیز برای ارتباط بین داوطلبان و محققان خارج از محفظه استفاده شد.

محققان در ادامه تمامی ذرات خارج شده از بدن داوطلبان را به کمک فیلترهای موجود به دام انداخته و از طریق فرایند توالی ژنتیکی، آنها را شناسایی و طبقه‌بندی کردند.

مدو در مورد شرایط آزمایش گفت: از سه داوطلب خواسته شد تا در آزمایش اول چهار ساعت درون محفظه بنشینند و پس از یک استراحت دوباره دو ساعت درون محفظه قرار بگیرند.

وی در مورد صحت نتایج بدست آمده افزود: محققان برای اطمینان از نتایج اولیه آزمایش از گروه دوم شامل هشت داوطلب دعوت کردند تا برای دو جلسه 90 دقیقه‌ای درون محفظه‌ها بنشینند.

محققان پس از بررسی نتایج اولیه آزمون چهار ساعته دریافتند که می‌توان هر داوطلب موجود در محفظه را تنها از طریق شناسایی میکروب‌های موجود در هوای محفظه شناسایی کرد.

آنها پس از دریافت نتایج دومین آزمایش با شگفتی اعلام کردند که قادرند بیشتر داوطلبان را تنها از طریق فضای میکروبی موجود در اطراف آنها شناسایی کنند.

محققان معتقدندکه مطالعات تکمیلی برای افزایش دقت تشخیص افراد از روی فضای میکروبی منتشر شده ضروری است، با این حال می‌توان از این تکنیک در آینده به عنوان روش جایگزین شناسایی اثر انگشت بهره گرفت.

خرید کتاب