پدرها و مادر‌ها یادتان هست؟

یادتان هست اول مهر و ذوق پوشیدن لباس نو؟ یادتان هست که چه لذتی داشت خوابیدن ده دقیقه بیش‌تر با لباس مدرسه و این‌که چه‌قدر دنبال کسی می‌گشتیم تا کتاب‌های‌مان را جلد کند؟

پدرها و مادر‌ها یادتان هست؟

یادتان هست اول مهر و ذوق پوشیدن لباس نو؟ یادتان هست  که چه لذتی داشت خوابیدن ده دقیقه بیش‌تر با لباس مدرسه و این‌که چه‌قدر دنبال کسی می‌گشتیم تا کتاب‌های‌مان را جلد کند؟ از غربت مدرسه و هم‌شاگردی‌های جدید که دیگر نگو! گوشه‌‌ای از حیاط مدرسه می‌ایستادیم تا یکی پیدا شود و با ما حرف بزند. تازه سر کلاس فارسی موقع خواندن متن فارسی که پاراگراف‌ها را می‌شمردیم که بفهمیم کدام سطر به ما می‌رسد تا زودتر زیر لب بخوانیم.

بازی‌های کودکانه‌ی خانم معلم، خانم دکتر و آرزوهایی که هر کدام برای آینده‌ی شغلی خود داشتیم. چه‌قدر زود گذشت و امروز آن‌قدر درگیر مشکلات هستیم که خود را فراموش کرده‌ایم. دلتنگ آن روزهای بچگی هستیم  که قهرهای ما یک ساعت طول نمی‌کشید و چه بی‌منت محبت می‌کردیم و می‌بخشیدیم و چه‌قدر زیبا بود دوست داشتن‌های ما!