انتخاب صحیح پیش‌شرط موفقیت است

یک آزمون جمع‌بندی در برنامه‌ی مهرماه مانده است که به لحاظ مرور درس‌ها و رفع نواقص بسیار مهم هست.

انتخاب صحیح پیش‌شرط موفقیت است

یک آزمون جمع‌بندی در برنامه‌ی مهرماه مانده است که به لحاظ مرور درس‌ها و رفع نواقص بسیار مهم هست ولی مهم‌تر از این آزمون‌، برنامه‌ریزی و مطالعه برای آن‌ها و پیرو آن منابعی است که مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

مواردی که در زیر عنوان شده‌اند کارآمدترین و مؤثرترین منابع برای این دو آزمون هستند:

  • کتاب‌های درسی

  • خلاصه‌نویسی‌ها و درس‌نامه‌ها

  • کتاب خودآموزی

  • دفترچه‌ی سؤالات آزمون‌های قبل

  • دفترچه‌ی آزمون‌های غیر حضوری

  • کتاب اشتباهات متداول