معجزه‌ای در عصر همان روز (5)

حل تست و نمونه‌سؤال در زمان اجرای این تکنیک، گاهی روند اجرای آن را به سوی صرف زمان پیش‌بینی‌نشده می‌برد.

معجزه‌ای در عصر همان روز (5)

اولویت‌های زیر را در انجام تکنیک مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز به خاطر داشته باشید:

- حل تست و نمونه‌سؤال در زمان اجرای این تکنیک، گاهی روند اجرای آن را به سوی صرف زمان پیش‌بینی‌نشده می‌برد. یک نکته‌ی مهم را به خاطر داشته باشید. تکنیک «مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز» آخرین مرحله‌ی مطالعاتی یک درس نیست، بلکه اولین مرحله‌ی مطالعاتی در منزل است.

بدون شک در طول هفته، بازه‌های زمانی دیگری را به طور کامل و متناسب با ماهیت هر درس برای مطالعه‌ی آن در نظر خواهید گرفت که در این بازه‌ها به اجرای دقیقِ اصول مطالعاتی هدفمند یعنی (ادراک، تثبیت، تسلط، ارزیابی، جمع‌بندی) خواهید پرداخت. حل کردن دقیق نمونه‌سؤالات و تست‌های متنوع به کمک منابع استاندارد و کارآمد به طور ویژه به همین بازه‌های هفتگی اختصاص دارد.

در زمان اجرای این تکنیک، صرفاً به بازیابی و مرور مطالب تدریس‌شده در طول روز خواهید پرداخت؛ مطالبی که شامل تست و تمرینات حل‌شده در کلاس درسی نیز می‌شود و مرور مجدد آن‌ها در همین بازه‌ی حداقلی که برای این تکنیک در نظر گرفته‌اید، کار مرور هدفمند مطالب در عصر همان روز را به‌خوبی به اتمام می‌رساند. حل تمرینات و تست‌های تکمیلی را به بازه‌های مطالعه‌ی متمرکز و جامع هر درس منتقل کنید.