معجزه‌ای در عصر همان روز (4)

رعایت تعادل زمانی در مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی، در اجرای هیچ کدام از تکنیک‌های کل سال تحصیلی نباید فراموش شود.

معجزه‌ای در عصر همان روز (4)

اولویت‌های زیر را در انجام تکنیک مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز به خاطر داشته باشید:

- رعایت تعادل زمانی در مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی، در اجرای هیچ کدام از تکنیک‌های کل سال تحصیلی نباید فراموش شود. اجرای اصل «مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز» هیچ وقت استثنایی بر این قاعده‌ی مهم نیست. زمان اختصاص داده‌شده به مرور عصرگاهیِ درس‌های اختصاصی و عمومی نیازمند رعایت تعادل است. این تعادلِ تأثیرگذار بیش از هر چیز بر بازدهی یادگیری تأثیرگذار است. با توجه به ماهیت درس‌های اختصاصی و عمومی و تفاوت عمده‌ی این دو گروه در نوع تثبیت و انتقال مطالب آن‌ها به حافظه‌ی بلندمدت، باید در زمان مرور در قالب تکنیک «مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز» شرایط درس مورد مطالعه را در تقسیم‌بندی زمانی لحاظ کنید.

- در درس‌های عمومی به تعاریف اولیه، تاریخ‌ها و اعداد، کلمه‌های فرّار و گریزان، قواعد عربی و گرامر انگلیسی، خطوط اول و آخر تمام پاراگراف‌ها، مثال‌هایی که در هر بخش از درس دستور زبان فارسی از قاعده و قانون بیان‌شده در همان مبحث بیان می‌شود و هر مطلبی که از دیدگاه خودتان در یادگیری این گروه از درس‌ها مؤثرتر است توجه داشته باشید. به خاطر داشته باشید که در حال اجرای مهم‌ترین و نزدیک‌ترین بازه‌ی مروری به زمان تدریس هستید. اجرای دقیق این مرور می‌تواند کار تثبیت و انتقال مطالب به حافظه‌ی بلندمدت را با کیفیت بهتری به پایان برساند.

- در درس‌های اختصاصی، فرمول‌‌ها و نکات محوری هر مبحث و هم‌چنین نمونه‌سؤالات حل‌شده در کلاس درس، در اولویتِ توجه‌ در زمان مرور هستند. این نمونه‌سؤالات به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از سوی معلم به شما ارائه شده است. حل مجدد این سؤالات در شرایطی که تلاش می‌کنید تا تمام مراحل حل و نکات مربوط به هر تمرین را بازیابی کنید، یک فرصت شگفت‌انگیز برای تسلط بر مباحث درس‌های تخصصی است. لازمه‌ی موفقیت این درس‌ها مرورها و تکرار‌های متنوع و چندگانه است. تکنیک «مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز» یکی از مراحل همین مرور‌های چندگانه است، با این تفاوت که در زمان اجرای این مرور هم مطالب تدریس‌شده در صبح آن روز را به‌خوبی در ذهن دارید و هم شرایط متمرکزی در منزل برای تثبیت مطالب ایجاد کرده‌اید.

خرید کتاب