معجزه‌ای در عصر همان روز (3)

هر روز حداقل یک ساعت از کل زمان مطالعاتی را به مرور درس‌های همان روز اختصاص دهید.

معجزه‌ای در عصر همان روز (3)

اولویت‌های زیر را در انجام تکنیک مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز به خاطر داشته باشید:

- هر روز حداقل یک ساعت از کل زمان مطالعاتی را به مرور درس‌های همان روز اختصاص دهید. این یک زمان حداقلی است و بنا به میزان توانمندی‌های هر دانش‌آموز در نحوه‌ی یادگیری آموخته‌ها، این زمان می‌تواند نوسان داشته باشد. زمان یک‌ساعته برای مرور مطالب یعنی تقسیم کردن این یک ساعت به تعداد زنگ‌هایی که در هر روز داشته‌اید. برای سه زنگ درسی و مطالب سه درس در طول روز، حداقل بیست دقیقه (مجموعاً حداقل یک ساعت) وقت در نظر بگیرید.

- در زمان مرور عصرگاهیِ مطالب در قالب تکنیک «مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز»، مطالب را به ترتیب زمان تدریس در کلاس مرور کنید. مباحث درسی که در زنگ ابتدایی روز تدریس شده، در زمان اجرای این تکنیک نیز باید در بازه‌ی اول مرور قرار بگیرد تا این مرور در نزدیک‌ترین زمان ممکن به زمان تدریس شدن صورت بگیرد. با تغییر دادن چیدمان مرور نسبت به چیدمان تدریس، به شانس فراموش کردن مطلب تدریس‌شده خواهید افزود.

- یکی از تکنیک‌های پیشگام در زمینه‌ی یادگیری، یادداشت کردن سرفصل‌ها و نکات کلیدیِ تدریس‌شده در کلاس است. اجرای این آموزه به شما کمک خواهد کرد تا در کلاس درس حضور فعال‌تری داشته باشید و این حضور فعالانه باعث دریافت بهتر مطالب می‌شود. به علاوه این تکنیک نقش بسیار زیادی در افزایش میزان تمرکز بر مطالب تدریس‌شده دارد. باید حلقه‌ی ارتباطی این دو تکنیک را که به صورت مجزا در مدرسه و خانه اجرا می‌شوند حفظ کنید. استفاده از خلاصه‌برداری‌های کلاس در زمان اجرای این تکنیک، یک مرور چندگانه‌ی حرفه‌ای خواهد ساخت؛ در همان حال به بازسازی فضای آموزشی کلاس در زمان تدریس نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوید.