معجزه‌ای در عصر همان روز (2)

تثبیت آموخته‌ها، کسب نمرات بالاتر و ساختن یک سال تحصیلی موفق دلایل قانع‌کننده‌ای برای اجرای کم‌نقص این تکنیک هستند.

معجزه‌ای در عصر همان روز (2)

مطلب درسی در صبح یکی از روزهای پرنشاط هفته تدریس شده است. مطابق انتظار، معلم پرتلاش شما تصمیم دارد تا برای تکمیل شدنِ بهتر مراحل یادگیری، در زمان مشخصی از هفته‌های آتی، آزمون تشریحی یا تستی از همین مطالب برگزار کند؛ آزمون‌هایی که مجموعاً در پایان نیم‌سال برای محاسبه‌ی نمره‌ی مستمرِ آن درس نیز استفاده می‌شود.

می‌خواهیم دو شرایط کاملاً متفاوت آموزشی را با هم مقایسه کنیم:

در حالت اول، عصر همان روز و در بازگشت به خانه، زمان نیم‌ساعته‌ای برای مرور مطالب آن درس در نظر گرفته‌اید. مطالب کاملاً آشنا به نظر می‌رسند و تسلط خوبی بر مطالب احساس می‌کنید. مرور مطالب با سرعت خوبی اجرا می‌شود و در جلسه‌ی بعدی همین درس (نه جلسه‌ی برگزاری آزمون مثال‌زده‌شده)  مطالب تدریس‌شده‌ی هفته‌ی گذشته را به‌خوبی به خاطر دارید. بازه‌های مطالعاتی هفتگیِ همان درس با کیفیت خوبی دنبال می‌شود و در این بازه‌ها به حل نمونه‌سؤالات و تست‌ها برای تسلط یافتن بر مباحث می‌پردازید. همین مراحل برای هفته‌ی دوم تکرار می‌شود و امتحان فرضی در هفته‌ی سوم برگزار می‌شود.

در حالت دوم، از صرف کردن زمان کوتاهی برای مرور مطالب در عصر همان روز، به هر دلیلی منصرف می‌شوید. برنامه‌ریزی روزهای دیگر هفته‌، جنبه‌ی مستقل نسبت به روزهای قبلی دارند و مرور مطالب صبح روز گذشته در روزهای آینده امکان‌پذیر نیست. همین اتفاق برای مطالب تدریس‌شده در هفته‌ی بعد نیز تکرار می‌شود. بازه‌های مطالعه‌ی هفتگی درس مورد نظر به قوت خود باقی است؛ اما در این بازه‌های مطالعاتی زمان زیادی را برای یادآوری مطالب بیان‌شده در کلاس صرف می‌کنید. سرعت اجرای این مطالعات مطابق انتظار شما نیست. امتحان مطالب درسی این دو هفته در هفته‌ی سوم برگزار می‌شود.

تأثیر شگفت‌انگیز مطالعه‌ی درس هر روز در عصر همان روز، در این دو شرایط آموزشی متفاوت کاملاً مشخص است. اجرا کردن یا نکردن این تکنیک، این دو حالت آموزشی را در برنامه‌ی درسی شما قابل پیش‌بینی می‌کند. این تکنیک در آزمون‌های تشریحی طول نیم‌سال و پایان آن، بیش‌ترین تأثیرگذاری خود را دارد. جایی که هم از ویژگی تثبیت بهتر مطالب در این تکنیک بهره گرفته‌اید و هم از تسلط یافتن بر آموخته با مرور چندگانه.

نمره‌ی حاصل از چند مرور با نمره‌ی حاصل از یک مرور تفاوت‌های زیادی دارد. توجیه‌هایی را که گاهی مانع از اجرای این تکنیک پیشگام می‌شوند فراموش کنید. تثبیت آموخته‌ها، کسب نمرات بالاتر و ساختن یک سال تحصیلی موفق دلایل قانع‌کننده‌ای برای اجرای کم‌نقص این تکنیک هستند.