دستاوردهای تابستان

دانش‌آموزانی که در تابستان با آزمون‌های کانون همراه شدند از سایر دانش‌آموزان یک گام جلوتر هستند و موفق به کسب دستاورد‌های خوبی در تابستان شده‌اند.

دستاوردهای تابستان

دانش‌آموزانی که در تابستان با آزمون‌های کانون همراه شدند از سایر دانش‌آموزان یک گام جلوتر هستند و موفق به کسب دستاورد‌های خوبی در تابستان شده‌اند از جمله:

1. مباحث درسی مهم سال گذشته‌ی خود را مرور کردند.

2. فصل‌های ابتدایی از درس‌های امسال را پیش‌خوانی کردند.

3. با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی ساعت مطالعه‌ی خود را به‌تدریج افزایش دادند و توانستند نظم و مدیریت بیش‌تری بر زمان داشته باشند.

4. با کمک مدیر و پشتیبان خود با روش‌های صحیح مطالعه‌ی مفهومی و تکنیک‌های تست‌زنی آشنا شدند.

5. منابع مطالعاتی خوبی را مانند کتاب‌های استاندارد کانون انتخاب کردند.

6. با آزمون دادن و نشستن در جلسه‌ی آزمون آشنا شدند و با تکمیل کتاب خودآموزی به ارزیابی آزمون پرداختند.

اکنون دانش‌آموزان کانونی با آمادگی بیش‌تر به استقبال سال تحصیلی جدید می‌روند و درس‌خوان‌تر از قبل شده‌اند و در پایان تابستان حس خوب موفقیت را تجربه کرده‌اند.