خوب بخوانید

خوب درس بخوانید. منظم درس بخوانید. حساب‌شده درس بخوانید. این یعنی برای درس خواندنتان برنامه‌ریزی درست و متناسب با شرایط خودتان داشته باشید.

خوب بخوانید

خوب درس بخوانید. منظم درس بخوانید. حساب‌شده درس بخوانید. این یعنی برای درس خواندنتان برنامه‌ریزی درست و متناسب با شرایط خودتان داشته باشید.

علاوه بر این، عادت‌های مطالعه‌تان را بهتر کنید. عادت‌های نادرست را کنار بگذارید (خودتان باید آ‌ن‌ها را تشخیص دهید). تکنیک‌هایی مثل یادداشت‌برداری، خلاصه‌نویسی، درس خواندن گروهی، توضیح دادن با صدای بلند، سؤال کردن از خود، خط کشیدن زیر قسمت‌های مهم، به علاوه درس خواندن در محیطی آرام با نور و هوای مناسب، در فضای آزاد یا طبیعت و البته در محلی که فاقد تلویزیون باشد می‌تواند جزء راه‌هایی باشد که برای بهتر درس خواندن انتخاب می‌کنید.