داشتن هدف و انگیزه در موفقیت داوطلبان چه نقشی دارد؟

در نظر داشتن هدف، یک محرک است که فرد را در هر مرحله از زندگی‌اش به پیش می‌برد.

داشتن هدف و انگیزه در موفقیت داوطلبان چه نقشی دارد؟

در نظر داشتن هدف، یک محرک است که فرد‌ را در هر مرحله از زندگی‌اش به پیش می‌برد. وقتی هدف مشخص باشد فرد می‌داند که به کجا می‌خواهد برود و متوجه می‌شود کارهایی‌ را که دارد انجام می‌دهد بیهوده نیست. به علاوه وقتی فرد هدف داشته باشد سعی می‌کند راه درست و مستقیم رسیدن به آن را هم پیدا کند و با آرامش خاطر و با کم‌ترین هزینه به مقصودش می‌رسد.

 داوطلبان‌ کنکور هم اگر هدفشان از کنکور دادن و قبول شدن در رشته و دانشگاهی را که دوست دارند و آینده‌ای که مد ‌نظرشان هست مدام جلو چشمشان نداشته باشند و به آن فکر نکنند مثل همان کسی هستند که چراغ را نمی‌بیند و قطعاً با سختی و هزینه‌ی بیش‌تر به مقصودش می‌رسد یا شاید هم نرسد.

 داشتن هدف وقتی خودش را به‌خوبی نشان می‌دهد که شما در طول یک سال به طور مداوم درس بخوانید. توصیه می‌کنم دوستان داوطلب، افق‌های‌شان را مدام در ذهن بیاورند و به آن‌ها فکر کنند. از یک نقطه هزاران خط می‌گذرد اما از دو نقطه فقط یک خط.