درس‌های اصلی

سه درس ریاضی، علوم و فارسی در همه‌ی آزمون‌ها بیش‌ترین تعداد سؤال و ضریب را به خود اختصاص می‌دهند که تسلط بر آن‌ها سبب افزایش تراز در آزمون‌ها می‌شود.

درس‌های اصلی

سه درس ریاضی، علوم و فارسی در همه‌ی آزمون‌ها بیش‌ترین تعداد سؤال و ضریب را به خود اختصاص می‌دهند که تسلط بر آن‌ها سبب افزایش تراز در آزمون‌ها می‌شود. برای مطالعه‌ی درس‌های اصلی توجه به یک‌سری نکات سبب می‌شود بهترین نتیجه را بگیرید.

ریاضی: ابتدا نکات و تعاریف گفته‌شده در کتاب درسی را مطالعه کنید، سپس تمام مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی را خودتان حل کنید. ریاضی درسی است که نیاز به تمرین بسیار دارد؛ پس روزانه حداقل 20 تست را در 30 دقیقه حل کنید.

علوم: بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی و مشخص کردن نکات مهم و به خاطر سپردن آن‌ها، کتاب را ببندید و مطالب خوانده‌شده را به زبان خودتان بازگو کنید. مثلاً نحوه‌ی عملکرد دستگاه گوارش را که خوانده‌اید دوباره تشریح کنید. یکی از بهترین کارهایی که می‌توان انجام داد ترسیم نمودار و جدول برای مطالب این درس است.

فارسی: برای این‌که بتوانید سؤال‌های درس فارسی را پاسخ دهید باید تمام معانی و مفاهیم شعرها را بلد باشید. مطالعه‌ی معنی لغت‌ها و اعلام آخر کتاب را هرگز فراموش نکنید. هنگام مطالعه‌ی متن درس، زیر کلماتی که ارزش املایی دارند خط بکشید. کلماتی که در آن‌ها ممکن است حروف به چند شکل نوشته ‌شوند، ارزش املایی دارند. پیشنهاد می‌کنم از ابتدای سال تحصیلی دفترچه‌ای را برای خود در نظر گرفته و این کلمات را در آن یادداشت کنید.   دما و گرما از فیزیک 1 دهم ریاضی
دهم رياضى     دبیر : امین خرمی