راه هموار است اگر...

با شروع مهر به سراغ درس و کتاب‌های جدید رفتیم و حالا در این راه باید ابتدا هدف خود را مشخص کنیم.

راه هموار است اگر...

با شروع مهر به سراغ درس و کتاب‌های جدید رفتیم و حالا در این راه باید ابتدا هدف خود را مشخص کنیم.

آن هدف را مد نظر قرار داده و برای آن برنامه‌ی درستی داشته باشیم. باید بدانیم که در ابتدای سال تحصیلی، در نقطه‌ی آغاز مسابقه قرار داریم و تا پایان سال باید در مسیر باشیم تا به آخر خط برسیم.

پس داشتن یک نقشه‌ی راه، یک برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده و تمرین‌های مستمر از کتاب‌های کار، پرتکرار و آبی کانون ما را در پیمودن این راه کمک می‌کند. برنامه‌ی راهبردی کانون همان نقشه‌ی دقیق راه است که مقصد نهایی در آن معلوم است و دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی توضیحی است بر این‌که چرا برخی از دانش‌آموزان نتیجه‌ی بهتر از سایرین می‌گیرند و دانش‌آموزان کانونی یک قدم جلوتر هستند.